శనివారం, జూన్ 02, 2007

బాల్యమిత్రునికిచ్చినదీ పద్యం

పదవ తరగతిలో వుండగా నా మిత్రుడు బందా శరవణ కార్తికేయకు నేను వ్రాసియిచ్చిన పద్యమిది:
ఉ.ఆపగ పారినట్లు హృది యా హరి మీదనె కల్గు భక్తియున్
ఏ పగ కల్గకుండ యిల ప్రేమను పంచెడిదైన స్నేహమున్
మాపుచు అంధకారమును మానవు మార్చెడిదైన విద్యయున్
ఆపదనుండినా విడువరానివిరా మనసైన నేస్తమా.
[ఆపగ = నది]

5 కామెంట్‌లు:

Sandeep P చెప్పారు...

apaga - anTE nadi kadaa?

aapaga - annaa kooDaa nadiyEnaa?

nirdhaarinchagalaru. dhanyOsmi.

రాఘవ చెప్పారు...

ఆపగ అన్నా నదే. ఆపగ/అపగ రెండూ ఆప/అప నుండి వచ్చాయి. "ఆప" లేదా "అప" శబ్దాలకి అర్థం నీరు అని. "గ" గమనాన్ని సూచిస్తుంది. బ్రౌణ్య నిఘంటువులో యిది దొరకదు. :)

Sandeep P చెప్పారు...

ha ha - good one about brouNya nighanTuvu.

Sandeep P చెప్పారు...

I didn't find aapamu in either Brown or Macdonell.

Pahlavi calls it: a quantity of water - not sure what it means.

రాఘవ చెప్పారు...

ఈ మధ్యకాలంలో ఆప పదప్రయోగం తగ్గిందనే చెప్పొచ్చు. ఆప అన్న యీ సంస్కృత శబ్దం ఋగ్వేదకాలం నాటిది. తెలుగు నిఘంటువుల్లో అందునా internetలో వెతికితే ప్రయోజనం బహుశః వుండకపోవచ్చు. నిజమే నేనూ చూసాను - MacDonellలో లేదు, Pahlaviలో కూడా లేదు. కానీ ఋగ్వేదసూక్తాలలో ఆప/అప పదప్రయోగం వుంది, "ఆపః హి ష్ఠా మయొభువః" అనే జలసూక్తం దీనికి వుదాహరణ.