గురువారం, మే 31, 2007

పాఠకులకు చిన్న విన్నపం

ఈ పద్యం యెవరికైనా తెలిస్తే దయజేసి పూర్తిజేయ ప్రార్థన. నాకు నాల్గవ పాదం మాత్రం తెలుసు.

మ.ముదితల్ నేర్వగలేని విద్యగలదే ముద్దాడి నేర్పించినన్.

10 వ్యాఖ్యలు:

Sriram చెప్పారు...

అయ్యా..."ముద్దార" అని విన్న్నగుర్తు. నాకూ మిగతా పాదాలు తెలీదు.

Lalithaa Sravanthi Pochiraju చెప్పారు...

"ముద్దార" నే అనండీ.
ఇది ముక్కుతిమ్మన్న పద్యం అని గుర్తు.
సత్యభామ యుద్దానికి వెళ్తున్నప్పుడు చెప్పింది

Raghava చెప్పారు...

నాకు ఈ పద్యం తెలియదు. ఏదో లేశమాత్రంగా చతుర్థపాదం గుర్తుంది, అదీ వొక మిత్రుని వద్ద విన్నదిది. తప్పులుంటే పెద్దమనసుతో సరిదిద్దగలరు.

Lalithaa Sravanthi Pochiraju చెప్పారు...

"ముదితల్ నేర్వగరాని విద్యన్ గలదే ముద్దార నేర్పించినన్ " ఇదండీ చతుర్ధ పాదం

కొత్త పాళీ చెప్పారు...

దీన్ని గురించి కొన్నేళ్ళ క్రితం బాగానే రీసెర్చి చేశాను. ఇది తిమ్మన్న గారి పారిజాతాపహరణంలో లేదు. పోతన గారి భాగవతంలో నరకాసుర వధ (సత్యభామ యుద్ధం చేసే మరో సన్నివేశం)లోనూ లేదు.
ఇల్లాంటి విషయాలు తెలుస్తాయనుకున్న ఒక పండితులవారిని అడిగితే .. వారిది కావ్యాల్లోది కాదు అని చెప్పారు. బహుశా ఏదైనా చాటుపద్యం ముక్క అయి ఉండొచ్చు కానీ పూర్తి పద్యం మాత్రం దొరకలేదు.

Raghava చెప్పారు...

నిజమేనండోయ్, యిది యే చాటువో అయ్యుండవచ్చు. నాకు కూడా పారిజాతాపహరణంలో యీ పద్యం కనపడలేదు.

Lalithaa Sravanthi Pochiraju చెప్పారు...

నిజమా!!ముక్కు తిమ్మనదీ కాదు,పోతనదీ కాదు..

నేను ఇంతకాలం సత్యభామం,శ్రికృష్ణుడి సహాయం గా యుద్ధానికి వెళ్ళినప్పుడు చెప్పిన పద్యం అనుకున్నా..

మరి దీన్ని ఎవరు రాశారు చప్మా...

ఇదసలు పద్య పాదమేనా..లేక ఒక జాతీయం లాగానా ???

Lalithaa Sravanthi Pochiraju చెప్పారు...

writer "MUDDUPALANI"... she is the court poetess and a concubine of Marathi King Pratapasimha (18th century)..... She wrote sensual poetry called 'Radhika Santvanamu' to prove that women can write lust and sex as well as or to prove that women can write even better than men! Her poetry is considered sweet, in which she uses a lot of popular sayings and proverbs effectively.

ఈమే తిరుప్పావై ను తెలుగులోకి అనువదించింది.

అజ్ఞాత చెప్పారు...

chilakamarthy vaaridee padyam... vaaru raasina edo naatakam lo ee prayogam umdi... peru teliyadu boss....

Sandy చెప్పారు...

nEnu maa taatagaaritO maaTlaaDi kanukkunnadi EmiTanTE:

ee padyam allasaanivaari manucharitramulOnidi.

ee saari vijayawada veLLinappuDu correct padyam kanukkOvaDaaniki prayatnistaanu.