బుధవారం, అక్టోబర్ 31, 2007

కవిఘనత - వేమన

కం.రవిగననిది కవియెఱుఁగును
కవి యెఱుఁగనిచోటు రవియుఁ గానఁడు భువిలో
రవికన్న మిగుల నెక్కుఁడు
కవియై విలసిల్లు నీవు గానవె వేమా.

2 వ్యాఖ్యలు:

అజ్ఞాత చెప్పారు...

oho - ravi kanchanicho kavi ganchun ikkadinumche vacchindaa?! baagundi

ramana చెప్పారు...

see this
http;//nijamga-nijam.blogspot.com