శనివారం, మార్చి 17, 2007

శ్రీరామ కర్ణామృతము - ప్రార్థన

చం. మొదలిడ కావ్యభారతిని ముందుగ వాణిని ప్రస్తుతింప నా
యెదనుదయించినట్టివగు యీ చిఱు పల్కులు వచ్చిరాని యీ
పదములతోనె నీకు అభివందనముల్ మనసార చేయుచూ
చదువులతల్లి శారదవు అమ్మవు నీకు నమస్కరించెదన్.

2 వ్యాఖ్యలు:

Sandy చెప్పారు...

meeku orkut profile undaa mitrama?

Raghava చెప్పారు...

ఒకప్పుడు వుండేది నేస్తం! ప్రస్తుతానికి వాడటంలేదు.